ČL – web. stránky na interaktivní procvičení: prvouka, vlastivěda, přírodověda

Stránky pro interaktivní procvičení učiva: Evropa - státy, řeky...  http://www.toporopa.eu/cz/ Evropa:  http://europa.eu ČR, voda, ekosystém... http://vitejtenazemi.cz Dopravní výchova:  http://www.ibesip.cz/dopravni-vychova/ Záchranný kruh: dopravní výchova, záchranář,  prevence negativních jevů... http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pro-deti.html Výuka času na ciferníku... http://www.iboard.co.uk/iwb/Class-Clock-714