ČL, PL, HRA – Jak na vyjmenovaná slova po S

Jak už jsme si uvedli u předešlých řad vyjmenovaných slov, aby dítě  umělo správně doplnit i  nebo y po obojetných souhláskách, je nutno jej nejdříve naučit řadu vyjmenovaných slov.

ZDE najdete řadu vyjmenovaných slov. Ne všude se dnes děti učí stejnou řadu, někde se učí zkrácenou, takže vycházejte z té, kterou se učí právě vaše dítě – vytiskněte si tuto základní řadu a slova, která z ní nepotřebujete, prostě vyhoďte, nebo naopak upravte jen pořadí apod.

Slova vystřihněte a procvičujte následovně:
– nechte je dítě seřadit tak, jak jdou za sebou, z počátku nechte dítko koukat do učebnice
– pak pokládejte otázky typu:
které slovo je hned za slovem: sytý; které slovo je čtvrté;
které poslední a které je hned před ním… atd.
– rozdělte slova do skupiny podle počtu slabik
– seřaďte je podle abecedy, což je v této řadě těžší
– najděte podstatná jména, přídavná jména a slovesa
– vyberte  podstatné jméno a vyskloňujte ho: 1. pád: syn, 2. pád (bez) koho, čeho, bez syna
– vyberte 2 slova  a vymyslete s nimi větu
zahrajte si bingo –  napište si na papír 9 slov v tabulce 3 x 3 (3 slova na řádku, 3 ve sloupci)
tahejte z kupky vyjmenovaná slova, pokud jej máte v tabulce , škrtněte,
vyhrává ten, kdo má první škrtnutá všechna slova

– dále dítě naučte rozlišovat mezi tvarem slova a slovem příbuzným
–  tvar slova měníme právě skloňováním (nebo časování u sloves), slovo příbuzné je slovo, které má podobný význam a stejný kořen slova.
syn: tvar slova – syna, synem
slovo  příbuzné : synovec

–  s řadou vyjmenovaných slov po S můžete řešit také šifry – více v tomto  článku.