PL – Abeceda pětilístek

Hra na procvičení tiskacích i psacích písmen.

Pracovní listy si rozstříhejte na jednotlivé kartičky. S kartičkami se dá pracovat více způsoby –
– skládat vše, jak k sobě pětice patří
– roztřídit kartičky podle společných znaků: malá tiskací, velká tiskací, malá psací, velká psací
– poskládat z písmen abecedu
– ve dvojici: hráč zavře oči a vylosuje si jednu kartičku, kartičku si dá hráč před sebe a úkolem pak je co nejrychleji najít zbývající kartičky dané pětice

Pracovní listy se zobrazí kliknutím na obrázek: