HRA – na procvičení podstatných jmen (písmenka + losování slovesných kategorií)

Rozstříhejte si tuto abecedu, ale  doporučuji odebrat samohlásky.  Písmenka dejte do krabičky. Každý hráč si vylosuje jedno písmenko a musí na něj vymyslet podstatné jméno. Pokud se děti teprve s podstatnými jmény seznamují, nechte pravidla volnější. Při opakování učiva o podstatných jméneh Pokračovat.....

ČL + PL: Slovní druhy

  Přehledná tabulka se slovními druhy: ZDE   Důležité připomenutí: Některá slova mohou vyjadřovat různé slovní druhy, záleží na postavení ve větě. Například slovo ráno. V této  větě je toto slovo  příslovce označující čas.  Vstanu  ráno.  (KDY? ráno) Ovšem v Pokračovat.....