ČL + PL: Slovní druhy

  Přehledná tabulka se slovními druhy: ZDE   Důležité připomenutí: Některá slova mohou vyjadřovat různé slovní druhy, záleží na postavení ve větě. Například slovo ráno. V této  větě je toto slovo  příslovce označující čas.  Vstanu  ráno.  (KDY? ráno) Ovšem v Pokračovat.....