PL – matematické představy

Pracovní list si vytiskněte a odstřihněte část s tečkami. Děti mají za úkol nejdříve dolepit  správný počet kuliček ke každému řádku. Pak pracovní list rozstříhejte na jednotlivé čtverečky  a děti mají za úkol k sobě skládat kartičky, které k sobě patří – tedy vždy všechny se stejným počtem.  (číslici, prsty i tečky)