PL – množství a posloupnost

U tohoto pracovního listu je úkolem dolepit tečky, kam patří. List si vytiskněte, odstřihněte hnědé kuličky a nalepte je tam, kam mezi modré právně patří. Další možností je posléze rozstříhat celý list na jednotlivé části a nechat děti skládat dle posloupnosti – od jedné do pěti, nebo naopak, nebo dávat k sobě vždy stejný počet teček na stejnou hromádku. Nechejte dítě vždy kartičku pojmenovat: jedna, dvě… pět.

Po kliknutí na obrázek se vám rozklikne pracovní list pro tisk